• Aqua Zone

  อะควาโซน

ข้อมูลสวนน้ำอะควาโซน

 • เวลาเปิดทำการ:
 • วันจันทร์ – วันอาทิตย์
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรเข้าสวนน้ำแบบ One Day Pass

 • - สำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการสวนน้ำอะควาสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบแบบเต็มวัน
 • - โดยราคาบัตรเข้าสวนน้ำแบ่งตามประเภทบุคคลดังนี้
 • - เด็กที่ความสูงต่ำว่า 110 ซม. ราคาบัตร 200 บาท/คน, ผู้ใหญ่หรือเด็กที่ความสูงมากกว่า 110 ซม. ราคาบัตร 280 บาท/คน
 • - เด็กอายุต่ำหรือเท่ากับ 3 ปี เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย, ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ราคาบัตร 180 บาท/คน (ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนยืนยัน)
 • - (ค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้บังคับใช้สำหรับคนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรเท่านั้น)
 • -** ราคาและข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า