ข่าวสารและโปรโมชั่น

 • แพ็คเกจห้องพัก ฟรีพร้อมสวนน้ำ

  Chinese New Year Splash Package

  โปรโมชั่นห้องพักพร้อมฟรี !! บัตรเข้าสวนน้ำซีนิคอลเวิลด์ สำหรับผู้ใหญ่ 2 และฟรี ! เด็ก 1
  เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

   
 • แพ็คเกจห้องพัก ฟรีพร้อมสวนน้ำและสวนสนุก

  Chinese New Year Trio Package

  โปรโมชั่นห้องพักพร้อมฟรี !! บัตรเข้าสวนน้ำ/สวนสนุกซีนิคอลเวิลด์ สำหรับผู้ใหญ่ 2 และฟรี ! เด็ก 1
  เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม >>