ข่าวสารและโปรโมชั่น

 • แพ็คเกจห้องพัก Premier room ฟรีพร้อมสวนน้ำและสวนสนุก

  PRE & POST SONGKRAN

  โปรโมชั่นพิเศษห้องพัก Premier สำหรับผู้ใหญ่ 2 และเด็ก 1 ระหว่างวันที่ 9-12 และ 16-21 เมษายน 2560


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
   
 • แพ็คเกจห้องพัก Premier room ฟรีพร้อมสวนน้ำและสวนสนุก

  SCHOOL ALOHA

  โปรโมชั่นห้องพัก Premier ฟรีบัตรสวนน้ำ (Splash World) และสวนสนุก (Kids) สำหรับผู้ใหญ่ 2 และเด็ก 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2560


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
   
 • แพ็คเกจห้องพัก Premier room ฟรีพร้อมสวนน้ำและสวนสนุก

  DUO FUN

  โปรโมชั่นห้องพัก Premier ฟรีบัตรสวนน้ำ (Splash World) และสวนสนุก (Excite) สำหรับผู้ใหญ่ 2 และเด็ก 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2560


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>