1,999 บาท/ห้อง/คืน
  - ห้องพรีเมียร์ รวมอาหารเช้า พร้อมบัตรสวนน้ำ Aqua zone

  2,499 บาท/ห้อง/คืน
  - ห้องพรีเมียร์ ห้องพรีเมี่ยม รวมอาหารเช้า พร้อมบัตรสวนน้ำ Scenical World

 • เงื่อนไข
 • - โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี และ ส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.)
 • - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมผู้ปกครองไม่เสริมเตียง คิดค่าอาหารเช้า 210 บาท
 • - เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี พักรวมผู้ปกครองไม่เสริมเตียง ฟรีอาหารเช้า
 • - เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า จ่ายเพิ่ม 800 บาท/ท่าน/คืน จ่ายเพิ่มที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว
 • - โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • - โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หมายเหตุ : สามารถอัพเกรดเป็นห้อง Executive (A) จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน กรณีเข้าพักวันอาทิตย์อัพเกรดเป็นห้อง Executive (A) ได้ฟรี (สงวนสิทธิ์กรณีห้องเต็ม)

 • สำรองห้องพัก
 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. โทร. 02-661-2999 ต่อ 400-404
 • ในกรณีวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 089-699-8715
 • E-Mail: reservations@greeneryresort.com