• กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  เขาใหญ่
ข่าวสารและโปรโมชั่น
WINTER GETAWAYS SPLASH PACKAGE
WINTER GETAWAYS SPLASH PACKAGE

1 – 30 พ.ย. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 1,850 บาท/คน/คืน
WINTER GETAWAYS TRIO PACK
WINTER GETAWAYS TRIO PACK

1 – 30 พ.ย. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำสวนสนุก ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 2,650 บาท/คน/คืน
DECEMBER TO REMEMBER SPLASH PACKAGE
DECEMBER TO REMEMBER SPLASH PACKAGE

1 – 31 ธ.ค. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 1,850 บาท/คน/คืน
DECEMBER TO REMEMBER TRIO PACK
DECEMBER TO REMEMBER TRIO PACK

1 – 31 ธ.ค. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำสวนสนุก ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 2,650 บาท/คน/คืน
NEW YEAR CELEBRATION 2020 SPLASH PACKAGE
NEW YEAR CELEBRATION 2020 SPLASH PACKAGE

1 – 31 ธ.ค. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 1,850 บาท/คน/คืน
NEW YEAR CELEBRATION 2020 TRIO PACK
NEW YEAR CELEBRATION 2020 TRIO PACK

1 – 31 ธ.ค. 62

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำสวนสนุก ซีนิคอลเวิลด์
ราคาเริ่มต้น 2,650 บาท/คน/คืน