• กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  เขาใหญ่
ข่าวสารและโปรโมชั่น
MID YEAR SALE SPLASH
MID YEAR SALE SPLASH

1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562

ห้องพักพร้อมบัตรสวนน้ำ (เล่นได้ไม่จำกัดรอบทุกเครื่องเล่น)
ราคาเริ่มต้น 1,450 บาท/คน/คืน
MID YEAR SALE TRIO
MID YEAR SALE TRIO

1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562

ห้องพักพร้อมบัตรสวนน้ำและสวนสนุก ฟรี!!
ราคาเริ่มต้น 2,250 บาท/คน/คืน
MOTHER'S MONTH SPLASH
MOTHER'S MONTH SPLASH

1 - 31 ส.ค. 2562

ห้องพักพร้อมบัตรสวนน้ำ (เล่นได้ไม่จำกัดรอบทุกเครื่องเล่น)
ราคาเริ่มต้น 1,450 บาท/คน/คืน
MOTHER'S MONTH TRIO
MOTHER'S MONTH TRIO

1 - 31 ส.ค. 2562

ห้องพักพร้อมบัตรสวนน้ำและสวนสนุก ฟรี!!
ราคาเริ่มต้น 2,250 บาท/คน/คืน