สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เขาใหญ่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 200 กิโลเมตร มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามประกอบไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน น้ำตก ทุ่งหญ้าและป่าดงดิบ นอกจากนี้ยังมียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 800-3,000 เมตร จึงทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ้วยความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด พืชพรรณกว่า 2,500 ชนิด นกมากกว่า 300 สายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่น ช้าง ชะนี เสือดาว หรือหมีอาทิตย์จากมาเลเซีย