Trio Hello Summer Package
ห้องพัก Premier พร้อมอาหารเช้า เล่นสวนน้ำ Splash ได้ทั้งวัน
พร้อมเข้าสวนสนุก Excite & Kids Zone และรับ 22 Token/ห้อง ที่ Scenical World
สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก* 1 ท่าน
3,600.- บาท/คืน (ท่านละ 1,800 บาท ฟรีเด็ก*!!)


* หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม.


 • เงื่อนไขและข้อตกลง
 • - ใช้เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ - ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561
 • - 1 ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน
 • - กรณีพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/ห้อง/คืน
 • - กรณีเข้าพักวันเสาร์จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน และช่วงวันหยุดต่อเนื่องจ่ายเพิ่ม 800 บาท/ห้อง/คืน
 • - เตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า จ่ายเพิ่ม 800 บาท/ห้อง/คืน จ่ายเพิ่มที่โรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • - การใช้บริการ Splash zone และ Excite & Kids Zone ที่สวนสนุกสวนน้ำซีนิคอลเวิลด์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • - สวนสนุกสวนน้ำซีนิคอลเวิลด์ปิดให้บริการทุกวันพุธ
 • - การใช้ Token ใช้ได้เฉพาะเครื่องเล่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับ F&B ได้
 • - โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เลื่อน หรือเปลื่ยนวันเข้าพักที่สำรองไว้แล้ว
 • - โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้

 • หมายเหตุ : Upgrade ห้อง Executive Room จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน