ติดต่อสอบถาม / การเดินทาง

สำนักงานเขาใหญ่

188/1 ถนนธนะรัชต์ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450
044-001-199
044-297-226

สำนักงานกรุงเทพฯ

อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 17/2 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-661-2999
02-661-2389

อีเมลล์:

ฝ่ายขาย : [email protected]
ฝ่ายรับจองโรงแรม: [email protected]
แผนกโรงแรม: [email protected]

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

post_title==="HOMEPAGE"){?>